dolset@dolset-cai.com | (+34) 973 445 149

Normativa

En aquesta pàgina trobaràs diferents documents de normativa i informació sobre el legislació de grues per al seu ús.


Carnet de grua hidráulica  – mòbil autopropulsada. Autor: Gencat. CATALÁN

 DEFINICIÓ GRUA PALFINGER Autor: Palfinger.

Certificat conformitat producció COP – DOLSET

Certificat d’examen de tipus directiva de màquines Autor: AENOR. ESPAÑOL

RD1215 equips de treball  

Manteniment de la grua Autor: DOLSET. ESPAÑOL

Guía de riesgos, PARTE 1 Autor: Institut nacional de seguretat i higiene de treball. ESPAÑOL

Guía de riesgos, PARTE 2 Autor: Institut nacional de seguretat i higiene de treball. ESPAÑOL

 Fitxa técnica PALOIL ESPAÑOL

Formació específica GHA  Autor: Ministeri de treball i seguretat social. ESPAÑOL