dolset@dolset-cai.com | (+34) 973 445 149

Grues per a reciclatge

GRUES PER A RECICLATGE I MANTENIMENT MUNICIPAL


Grues per a la recollida selectiva de contenidors soterrats o verticals de vidre, plàstic, paper-cartró.

grua